Zmluvy

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zmluva o dielo - Dr. Vodu.pdf (3512527)
 
Zmluva o dielo - Hviezdoslavova.pdf (3584355)
 
Zmluva o dielo - J.D.Matejovie.pdf (3690142)
 
Zmluva o dielo - Rázusova.pdf (3616416)
 
Zmluva o dielo - Vidiná.pdf (3675788)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk