ZPB, Sládkovičova, Lučenec

Prevádzka poskytuje sociálne služby formou celoročného pobytu klientom s mentálnym postihnutím s nižšou mierou podpory denne od 7:00 do 19:00 hod.
Kapacita prevádzky je 10 miest.

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk