ZPB, Hviezdoslavova

Prevádzka poskytuje sociálne služby formou celoročného pobytu denne od 7:00 do 19:00 hod. klientom s mentálnym postihnutím s nižšou mierou podpory. Kapacita prevádzky je 6 miest.

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk