Útulok pre ženy s deťmi

V prevádzke sa poskytujú sociálne služby ženám spolu s ich deťmi, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných funkcií a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.

Útulok pre ženy s deťmi poskytuje ubytovacie služby s časovo obmedzeným ubytovaním s nižším štandardom, na dobu určitú (na pol roka, s možnosťou predĺženia maximálne do jedného roka).

 

Izba s 2 detskými postieľkami .jpg 
Izba trojposteľová.jpg 
Kuchynka 1 obr..jpg 
Kuchynka 2 obr.jpg 
Kuchynka 3 obr.jpg 
Kúpeľňa.jpg
Spoločenská miestnosť.jp

 

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk