Podpora samostatného bývania – terénne sociálne služby

Terénne sociálne služby sa poskytujú v prirodzenom prostredí v domácnostiach, klientom so špecifickými potrebami.

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk