DSS Dolná Slatinka

Domov sociálnych služieb na Dolnej Slatinke je posledná prevádzka, ktorá zostáva v areály bývalého kaštieľa. Objekt je súčasťou areálu historického kaštieľa, ide o samostatný rodinný dom. Budova nie je bezbariérovo upravená. V prevádzke sa poskytujú služby klientom s mentálnym, telesným a kombinovaným znevýhodnením. Fyzické bariéry objektu absolútne znižujú kvalitu života klientov v tejto prevádzke. Počet klientov v prevádzke je predimenzovaný. Súčasná kapacita objektu je 15 miest. 

 

                         

 

 

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk