Administratívne zázemie

Súčasťou prevádzok DSS Slatinka je administratívne zázemie, v ktorom má sídlo riaditeľka zariadenia, ekonómka, mzdárka/ personalistka, administratívna a sociálna pracovníčka.

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk