Poradovník čakateľov

 

Od 15.09.2018 si poradovník čakateľov do zariadenia vedie každé zariadenie sociálnych služieb samostatne.

V prípade záujmu o zaradenie do poradovníka čakateľov do nášho  zariadenia,  kontaktuje sociálnu pracovníčku, ktorá má na starosti evidencu a vedenie poradovníka čakateľov:

Mgr. Evu Mázorovú

tel. č.: 047/4331 681

email: dss.slatinkalc@azet.sk

Aktuálny poradovník čakateľov nájdete na stránke  www.vucbb.sk

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk