Výzva na predloženie ponuky - stavebný dozor

13.11.2020 07:15

 Domov sociálnych služieb "SLATINKA" vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky na stavebný dozor pre zákazku: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb "SLATINKA".

 

Bližšie informácie na predloženie ponúk sú dostupné na:

https://www.dssslatinka.sk/verejne-obstaravanie/vyzva-na-predkladanie-ponuk/

v sekcii menu - verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk