Prerušenie chodu prevádzky

18.03.2020 13:00

Na základe pokynu č.004/2020/UKRBBSK a usmernenia BBSK odboru sociálnych služieb a zdravotníctva zo dňa 12.03.2020 vedenie DSS "SLATINKA" prerušuje chod prevádzky v stredisku DSS Nádej Vidiná v čase od 13.03.2020 pre ambulantnú formu pobytu a v čase od 16.03.2020 pre týždennú formu pobytu až do 20.03.2020 vrátane. 

Sociálne služby pre ambulantnú formu pobytu a týždennú formu pobytu sa v stredisku Nádej Vidiná nebudú poskytovať ani po 20.03.2020 a to až do odvolania.

 

 

 DSS Vidiná - preušenie chodu prevádzky.pdf (480553)

 

Preušenie prevádzky.pdf (477271)

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk