Poďakovanie

03.01.2022 10:34

Domov sociálnych služieb Slatinka -  útulok pre ženy s deťmi, ďakuje DM drogeria markt za poskytnutie vianočných darčekov pre matky a ich detičky.

 

www.dssslatinka.sk/spolupracujuce-organizacie/dm-drogeria-markt/

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk