Poďakovanie

17.07.2020 08:42

Spoločnosť  ARES spol. s r.o., nám dodala za symbolickú cenu 1 EUR  mobilné zdvíhacie zariadenie – elektrický zdvihák ANTANO ULISSE EL.

16.júla 2020 zástupca  spoločnosti ARES spol. s r.o., Mgr. Marian Potaš odovzdal elektrický mobilný zdvihák do užívania a zaškolil zamestnancov strediska DSS Nádej Vidiná na obsluhu tohto zariadenia.

Spoločnosti ARES spol. s r.o., za doterajšiu spoluprácu a za poskytnutie elektrického mobilného zdvíhacieho zariadenia ANTANO ULISSE EL srdečne ďakujeme.

 

                

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk