NP DI PTT

28.05.2019 09:30

Zapojili sme sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. V rámci trvania projektu počas  23 mesiacov nám bude poskytovaná podpora od IA MPSVR a troch partnerov Slovenskej únie podporovaneho zamestnávania, CEDA STU a Rady pre poradenstvo v sociálnej práci.

 

 

Informácia-zapojenie-do-projektu-NP-DI-PTT.docx (89126)

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Dr. Vodu č. 14, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk