Ako tvoriť ľahko čitateľný text

http://www.zpmpvsr.sk/dokum/lahko-citatelny_text.pdf

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Dr. Vodu č. 14, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk