Kontakt

 

Základné identifikačné údaje zariadenia

Názov organizácie

Domov sociálnych služieb Slatinka

Sídlo organizácie

Dolná Slatinka č. 271/1, Lučenec, PSČ 984 01

Kontaktná osoba

Mgr. Renáta Šimová

Kontaktná adresa

Haličská cesta č.2138/9A Lučenec, PSČ 984 01 

Poštová adresa

Dolná Slatinka č. 271/1  Lučenec, PSČ 984 01

IČO

00632210

DIČ

2021194318

Telefón

047/4331681                  

047/4331682

0917464585

E - mail

dss.slatinkalc@azet.sk

 

 

Prevádzky

 

 

 

 

Kontakty

Kontaktujte nás

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk