Informácie v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám )  podáva sociálna pracovníčka DSS Slatinka Mgr. Eva Mázorová na tel. č.: 047/4331681

0904556777

Prostredníctvom tejto služby môžete požiadať o informácie, ktoré má DSS Slatinka  k dispozícii a vy máte právo sa o nich dozvedieť.

Podrobnosti o spôsobe realizácie info zákona na základe žiadostí v podmienkach DSS Slatinka rieši Smernica č. 26:  O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM podľa zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Smernicu č. 26 O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM si možete stiahnuť tu.

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk