Aktivity

01.01.2018 15:08
Všetky aktivity sú dostupné na: www.facebook.com/dssslatinka/posts/729430513913428
09.03.2017 09:13
Včera sme so študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci diskutovali o dobrovoľníctve, o tom čo okolo nás funguje a čo nefunguje a kde všade sa zíde pomoc dobrovoľníkov. Vďaka za aktívnu diskusiu a zaujímavé nápady. Fotografie z akcie a viac informácií o možnostiach dobrovoľníctva nájdete...
30.12.2016 11:03
Aj tento rok sme na Slatinke prežili požehnané a bohaté Vianočné sviatky. Koncom každého roka sa presviedčame o tom, že pre ľudí v našom okolí je dôležité počas tohto obdobia niekoho obdarovať, urobiť radosť tým, ktorým osud toho nadelil menej. Každý rok sa na Vianoce presviedčame...
30.12.2016 10:20
Na pozvanie vysokoškolských učiteľov z Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa Mgr. Miroslava Debnáriková, sociálna pedagogička DSS Slatinka 13. decembra 2016 aktívne zúčastnila Medzinárodnej vedeckej konferencie o Vzdelávaní dospelých v Prahe.  Predstavila účastníkom...
30.12.2016 07:49
Klienti a zamestnanci domova na Slatinke ďakujú študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci za príjemné spoločné sviatočné chvíle, ktoré prežili vďaka projektu Kreatívne Vianoce podporeného Nadáciou Orange....
17.10.2016 19:53
"Napriek seniorskému veku, želáme Slatinke detskú radosť z objavovania nových vecí, mladícke nadšenie, rozhodnosť a profesionálnosť dospelosti ako aj vernosť a trpezlivosť múdreho seniora" aj takéto pekné blahoželanie sme k 65. výročiu dostali. Pripomenuli sme si ho s priateľmi,...
17.10.2016 19:11
Domov sociálnych služieb Slatinka poskytuje svoje služby klientom už dlhých 65 rokov, za ktoré sa zariadenie zmenilo a stále sa mení. V súčasnosti patrí medzi priekopníkov v zavádzaní systémových zmien v oblasti sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím na...
03.10.2016 09:39
Cez víkend sme u nás na Slatinke privítali našich poľských priateľov z organizácie Warsztat Terapii Zajeciowej przy Domu Pomocy Spolecznej w Zochcinku z Opatówa. Pred dvoma rokmi sme sa boli u nich inšpirovať  tým ako kvalitne poskytujú denné služby a služby sociálnej rehabilitácie ľuďom s...
30.09.2016 13:04
Pozývame Vás prežiť s nami slávnostný deň pri príležitosti 65. výročia DSS Slatinka, ktoré sa bude niesť v duchu hesla, že naša práca má zmysel, ak sa mení podľa potrieb ľudí, s ktorými pracujeme. Preto sme sa za 65 rokov zmenili. Prihlasovať sa môžete tu:...
30.09.2016 12:49
Jednoduché šťastie II. Ani sa nesnívalo je názov voľného pokračovania dokumentárneho filmu Daniely Meressa Rusnokovej  o klientoch domova sociálnych služieb a o tom ako sa zmenil ich život po odchode z inštitúcie. Proces deinštitucionalizácie má na Slovensku veľa odporcov. Veríme, že po...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk