NÁVŠTEVY POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

 
 
 
                  
 

 

 

 
 
Plán prípravy na druhú vlnu pandémie
 
       
 
Plán krízových opatrení
Plán krízových opatrení - zhrnutie.pdf (425367)
 Plán krízových opatrení aktualizácia 30.9.2020.pdf (1330611)

 

 

 

 

 

 

Dávame do pozornosti

03.01.2022 10:34
Domov sociálnych služieb Slatinka -  útulok pre ženy s deťmi, ďakuje DM drogeria markt za poskytnutie vianočných darčekov pre matky a ich detičky.   www.dssslatinka.sk/spolupracujuce-organizacie/dm-drogeria-markt/
18.11.2021 09:49
Domov sociálnych služieb "SLATINKA", vyhlasuje výzvu na predkladanie ponuky pre zákazku na poskytnutie služby "Zabezpečenie rozvozu stravy pre DSS "SLATINKA"Lučenec" Bližšie informácie sú dostupné...
14.04.2021 10:58
Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ v rámci zapojenia sa do projektu „S Nadáciou v pohybe“ sa stal výhercom  motorového vozidla Volkswagen Golf Variant. Získaným motorovým vozidlom zabezpečíme pomoc, podporu a starostlivosť mladým dospelým so zdravotným znevýhodnením,...
19.12.2020 05:45
Členovia občianskeho združenia CVAK - Centrum vzdelávania, aktivity, kreativity Lučenec v spolupráci s klientmi Domova sociálnych služieb Slatinka Lučenec prevádzka Nádej Vidiná, s členmi občianskeho združenia Tretí vek pri Zariadení sociálnych služieb Harmónia, s klientmi Zariadenia...
13.11.2020 07:15
 Domov sociálnych služieb "SLATINKA" vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky na stavebný dozor pre zákazku: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb "SLATINKA".   Bližšie informácie na predloženie ponúk sú...
03.09.2020 14:00
Domov sociálnych služieb „Slatinka“ vyhlasuje  VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovnej pozície: Vedúci / vedúca  úseku  ZPB, Hviezdoslavova č.5 Lučenec a ZPB, Sládkovičova č.8, Lučenec a terénnych sociálnych služieb „Podpora samostatného bývania“,  sociálny...
17.07.2020 08:42
Spoločnosť  ARES spol. s r.o., nám dodala za symbolickú cenu 1 EUR  mobilné zdvíhacie zariadenie – elektrický zdvihák ANTANO ULISSE EL. 16.júla 2020 zástupca  spoločnosti ARES spol. s r.o., Mgr. Marian Potaš odovzdal elektrický mobilný zdvihák do užívania a zaškolil zamestnancov...
03.07.2020 13:58
Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ Lučenec v spolupráci s OZ Terra therapeutika, Alternatíva – Centrum nezávislého života n.o., 2.júla 2020 v kaštieli na Dolnej Slatinke usporiadal v rámci komunitného stretnutia výstavu výtvarných prác prijímateľov DSS „Slatinka“ a študentov...
30.06.2020 17:51
2.júla 2020  o 15,00 hod.  pozývame na výstavu výtvarných prác prijímateľov DSS „Slatinka“ a študentov arteterapie katedry výtvarnej výchovy PdFUK a inštitútu vzdelávania v artetarapii s názvom: Komunitné umenie v kaštieli  na Dolnej...
05.06.2020 08:37
Od 8.6.2020 sa v stredisku Nádej Vidiná opätovne poskytujú  sociálne služby pre ambulantnú formu pobytu.    
1 | 2 >>

 

  viac www.iazasi.gov.sk/

Európske logo na označovanie ľahko čitateľných textov.

Viac: www.inclusion-europe.org/etg

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk